I Am Mother

เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน I Am Mother นั้น หนังเปิดเรื่องมาที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อย่าง “มาเธอร์” (ให้เสียงพากย์โดย โรส เบิร์น) ผู้รับหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมนุษย์ให้เติบโตขึ้นมา ในศูนย์วิจัยที่มีลักษณะเหมือนจะอยู่ในบังเกอร์ใต้ดิน เนื่องจากแทบไม่มีแสงแดดลอดผ่านเข้ามาเลยแม้แต่น้อย เหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นโลกอนาคตที่มนุษยชาติเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์และมนุษย์เกิดสูญพันธุ์ ปัญญาประดิษฐ์จึงต้องรับหน้าที่ในการดูแลมนุษย์เกิดใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ “ดอว์เธอร์” (คลาร่า รูการ์ด) เด็กสาวที่เกิดขึ้นจากฐานเพาะเนื้อเยื่อชีวภาพ joker123 ดอว์เธอร์ เติบโตขึ้นมาแบบเด็กน้อยที่ได้รับการดูแล และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากมาเธอร์ว่า แท้จริงแล้วเธอยังมีน้องชายและน้องสาวอีกจำนวนมากมาย ที่รอวันลืมตามาดูโลกเมื่อถึงกำหนดเวลาที่เหมาะสม ถึงแม้ดอว์เธอร์จะตั้งคำถามว่า ทำไมมาเธอร์ไม่ให้กำเนิดเด็กคนอื่นพร้อมกันกับเธอ มาเธอร์ตอบแค่เพียงว่า เธออยากจะใช้เวลาในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้ดีที่สุดและเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีมากกว่า สล็อต เมื่อดอว์เธอร์เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เธอเริ่มต้องเรียนรู้ทักษะมากมาย โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผ่านกรณีศึกษา ข้อสอบสำคัญที่มาเธอร์ถามดอว์เธอร์คือ ถ้าหากมีคนไข้รายหนึ่งที่มีอวัยวะที่สามารถปลูกถ่ายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีก 5 คน แต่ถ้าหากการผ่าตัดสำเร็จเจ้าของอวัยวะจะต้องตาย แต่อีก 5 ชีวิตจะรอด หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือ เจ้าของอวัยวะจะรอดชีวิตและคนไข้ที่รออวัยวะจะต้องตาย ทางเลือกไหนคือทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ก่อนจะตอบดอว์เธอร์ยังไม่สามารถประมวลคำตอบได้ทันที เมื่อเธอต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมอีก อาทิ…continue reading →

I Am Mother

เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน I Am Mother นั้น หนังเปิดเรื่องมาที่หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อย่าง “มาเธอร์” (ให้เสียงพากย์โดย โรส เบิร์น) ผู้รับหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมนุษย์ให้เติบโตขึ้นมา ในศูนย์วิจัยที่มีลักษณะเหมือนจะอยู่ในบังเกอร์ใต้ดิน เนื่องจากแทบไม่มีแสงแดดลอดผ่านเข้ามาเลยแม้แต่น้อย เหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นโลกอนาคตที่มนุษยชาติเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์และมนุษย์เกิดสูญพันธุ์ ปัญญาประดิษฐ์จึงต้องรับหน้าที่ในการดูแลมนุษย์เกิดใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ “ดอว์เธอร์” (คลาร่า รูการ์ด) เด็กสาวที่เกิดขึ้นจากฐานเพาะเนื้อเยื่อชีวภาพ joker123 ดอว์เธอร์ เติบโตขึ้นมาแบบเด็กน้อยที่ได้รับการดูแล และเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากมาเธอร์ว่า แท้จริงแล้วเธอยังมีน้องชายและน้องสาวอีกจำนวนมากมาย ที่รอวันลืมตามาดูโลกเมื่อถึงกำหนดเวลาที่เหมาะสม ถึงแม้ดอว์เธอร์จะตั้งคำถามว่า ทำไมมาเธอร์ไม่ให้กำเนิดเด็กคนอื่นพร้อมกันกับเธอ มาเธอร์ตอบแค่เพียงว่า เธออยากจะใช้เวลาในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้ดีที่สุดและเติบโตมาเป็นเด็กที่ดีมากกว่า สล็อต เมื่อดอว์เธอร์เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เธอเริ่มต้องเรียนรู้ทักษะมากมาย โดยเฉพาะเรื่องแนวคิดในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผ่านกรณีศึกษา ข้อสอบสำคัญที่มาเธอร์ถามดอว์เธอร์คือ ถ้าหากมีคนไข้รายหนึ่งที่มีอวัยวะที่สามารถปลูกถ่ายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีก 5 คน แต่ถ้าหากการผ่าตัดสำเร็จเจ้าของอวัยวะจะต้องตาย แต่อีก 5 ชีวิตจะรอด หรืออีกหนึ่งทางเลือกคือ เจ้าของอวัยวะจะรอดชีวิตและคนไข้ที่รออวัยวะจะต้องตาย ทางเลือกไหนคือทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ก่อนจะตอบดอว์เธอร์ยังไม่สามารถประมวลคำตอบได้ทันที เมื่อเธอต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มเติมอีก อาทิ…continue reading →