United 93

United 93 คือเครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 93 บินจากนิวเจอร์ซีย์ ไปยังซานฟรานซิสโก- -เป็นเครื่องบิน 1 ใน 4 ลำ ที่ถูกกลุ่มอัลเคด้าจี้กลางอากาศจนเกิดโศกนาฏกรรมในเหตุการณ์ 9/11 (11 กันยายน 2001) โดย 2 ลำ พุ่งชนตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ อีก 1 ลำ พุ่งชนกระทรวงกลาโหม (เพนตากอน) ส่วน United 93 ตกลงกลางทุ่งในเพนซิลเวเนีย- -สาเหตุมาจากการปะทะต่อสู้บนเครื่องบินระหว่างกลุ่มก่อการร้ายกับผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน ทำให้เป้าหมายเดิมที่สันนิษฐานกันว่า United 93 จะเป็นลำที่ถูกจี้ให้พุ่งชนทำเนียบขาวพลาดเป้า joker123 “พอล กรีนกราซ” ผู้กำกับตั้งใจถ่ายทอดให้ United 93 เป็นสมุดบันทึกรำลึกถึงผู้โดยสาร และลูกเรือกว่า 40 คน บนเครื่องบินลำนี้ นั่นทำให้ตัวภาพยนตร์ลดทอนความบันเทิงลง แต่เน้นหนักไปที่สาระ และการจับอารมณ์ของผู้โดยสารที่กำลังว้าวุ่น…continue reading →