Yes Man

บางครั้งการสร้างกำแพงรายล้อมตัวเองจากสิ่งโดยรอบ ลดการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การอยู่กับตัวเอง บ้างก็ว่านั่นคือสันโดษ บ้างก็ว่าปัจเจกนิยม บ้างก็ว่าทำให้เราได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาเมื่อได้อยู่กับตัวเองและความคิดตัวเองชั่วขณะหนึ่ง joker123 แต่ถ้าจมอยู่กับมันมากเกินไปจนส่งผลต่อการใช้ชีวิต และบุคลิกภายนอก รวมไปถึงสภาพจิตใจหดหู่ซ้ำซากที่เกิดจากความโดดเดี่ยวของตัวเองล่ะ นี่คือโครงเรื่องง่ายๆ ในผลงานแนว Feel Good ล่าสุดของ “จิม แคร์รีย์” คนที่ยุค 90 อเมริกันชนบอกว่าเขาคือนักแสดงแนวคอมเมดี้แอ๊คชั่นทางหน้าตาที่ฮาที่สุดคนหนึ่ง (แม้บางมุขต้องบอกว่าไม่รู้สึกขำขันก็ตามที) ใน Yes Man หยิบจับเอาแนวคิดแบบคู่มือ How-To สอนชีวิตมาปรับแต่งเป็นพล็อตเรื่องในเชิงล้อเลียน แต่ยังคงมองโลกในแง่ดี ประเภทหนังสือฮาวทูฮิตๆ ทั้งหลายที่มีคอนเซ็ปท์ว่าถ้าคุณคิดดี ทำดี ตอบรับในสิ่งดีๆ คิดดีๆ ให้มาก มันจะกลายมาเป็นพลังนำสิ่งดีๆ หรือสร้างสิ่งดีๆ มาสู่คุณเอง แม้บรรดาหนังสือฮาวทู และแนวคิดเหล่านี้จะฟังดูสะกดจิตมาก แต่ในแง่ของหลักตรรกะสามารถอธิบายได้กว้างๆ ตามหลักพระพุทธศาสนาว่าคนเราคิดดี ทำดี สิ่งดีย่อมตามมา เป็นหลักการของชีวิต เช่นคำกล่าวอริสโตเติลง่ายๆ สั้นๆ “ความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเอง” ซึ่งสารจากภาพยนตร์ Yes Man…continue reading →